Trang chủ TƯ VẤN Tư vấn pháp luật Chủ sở hữu sáng chế đã đăng ký có quyền làm gì để bảo vệ sáng chế của mình?

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6658924
  • Người đang xem : 82

Chủ sở hữu sáng chế đã đăng ký có quyền làm gì để bảo vệ sáng chế của mình?

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu sáng chế có quyền áp dụng, thực hiện các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền đối với sáng chế của mình:

-   Yêu cầu người có hành vi xâm phạm sáng chế phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại.

-   Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý thị trường, thanh tra khoa học và công nghệ, cơ quan công an, cơ quan hải quan, uỷ ban nhân dân) xử lý hành vi xâm phạm sáng chế theo thủ tục hành chính.

-   Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình đối với sáng chế .

-   Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa, hạn chế hành vi xâm phạm sáng chế.

Tuỳ theo tính chất và mức độ xâm phạm, người có hành vi xâm phạm sáng chế có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Chủ sở hữu sáng chế khi phát hiện có hành vi xâm phạm sáng chế của mình thì cần có quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo bảo vệ quyền đối với sáng chế của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả và phù hợp với pháp luật nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra. Chủ sở hữu sáng chế có thể thực hiện một hoặc một số biện pháp/cách thức sau:

-   Gửi thông báo cho người có hành vi xâm phạm sáng chế về việc sáng chế thuộc quyền sở hữu của mình và yêu cầu người đó chấm dứt hành vi xâm phạm sáng chế.

-   Nộp đơn (kèm theo hồ sơ, chứng cứ liên quan) yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý thị trường, thanh tra khoa học và công nghệ, cơ quan công an, cơ quan hải quan, uỷ ban nhân dân) xử phạt vi phạm hành chính đối với người có hành vi xâm phạm sáng chế.

-   Nộp đơn khởi kiện người có hành vi xâm phạm sáng chế ra Toà án.

-   Đề nghị cơ quan công an thực hiện truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi xâm phạm sáng chế đã cấu thành tội phạm.

-   Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền đối với sáng chế.

-   Yêu cầu cơ quan hải quan áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu xâm phạm sáng chế.

Xử lý hành vi xâm phạm sáng chế là thủ tục pháp lý khá phức tạp, bao gồm các công việc như thẩm định về hành vi xâm phạm sáng chế, điều tra về hành vi xâm phạm, đánh giá về tính chất và mức độ xâm phạm, thu thập và lưu giữ chứng cứ về hành vi xâm phạm, lựa chọn thủ tục pháp lý phù hợp…. Vì vậy, chủ sở hữu sáng chế nên uỷ quyền cho các Văn phòng luật sư hoặc đại diện sở hữu công nghiệp tiến hành các thủ tục xử lý hành vi xâm phạm sáng chế nhằm đảm bảo việc xử lý hành vi xâm phạm được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.